Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
23 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. nazwy ul. Wichrowa. 16/05/2020
24 / 20 25/02/2020 w sprawie wyboru sekretarza Rady Osiedla Osów. 16/05/2020
25 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie projekt budowy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej w Szczecinie. 16/05/2020
26 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. udzielenia przez Radę rekomendacji dla inwestycji polegającej na naprawie (modernizacji) ul. Guliwera na osiedlu Osów. 16/05/2020
27 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie brakującego odcinka sięgacza znajdującego się na działce nr 453 z ob. 2019 w Szczecinie. 16/05/2020
18/19 12/12/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 16/05/2020
16/19 03/12/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 08/01/2020
17/19 03/12/2019 w sprawie wydania opinii o gruncie komunalnym stanowiącym działkę numer 106/17 z obrębu ewidencyjnego 2025, położoną na Osiedlu Skarbówek 29, w celu dzierżawy z przeznaczeniem na teren zielony 16/05/2020
12/19 15/10/2019 w sprawie dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym Rady Osiedla Osów na rok 2019 03/11/2019
13/19 15/10/2019 w sprawie dokonania zakupu głośnika bezprzewodowego i ekranu do projektora 03/11/2019