Radni Osiedla

ŚWIĄTKOWSKA
IWONA IRENA
PRZEWODNICZĄCA
KRUPIŃSKA
WIESŁAWA MARTA
WICEPRZEWODNICZĄCA
DZIECHCIARZ
DARIUSZ WOJCIECH
SKARBNIK
TROJGA
KAROLINA JOANNA
SEKRETARZ
WOJCIECHOWSKI
MACIEJ ADAM
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁOWICKI
MIROSŁAW
RADNY
TROCHONOWICZ
PAWEŁ ARKADIUSZ
RADNY
CIELOSZYK
JANUSZ MIROSŁAW
RADNY
WOJTAS
MARIUSZ JERZY
RADNY
GAJOWNICZEK
GRAŻYNA
RADNA
ŁAWICKA
GRAŻYNA WERONIKA
RADNA
BACHMATIUK
DANUTA
RADNA