W sprawie wydania opinii o sprzedaży działki nr 111/8 w obrębie 2019 w rejonie ul. Wiśniowej

Uchwała nr 84/23

Rady Osiedla Osów

z dnia 09.08.2023

 

w sprawie wydania opinii o sprzedaży działki nr 111/8 w obrębie 2019 w rejonie ul. Wiśniowej.

 

Na podstawie paragraf 7 ust. pkt 6) lit. h Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia wydać opinię pozytywną w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 111/8 z obrębu 2019 w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej o adresie Wiśniowa 26 (działka nr 40 obręb 2019).

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Sprzedaż działki poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej i nie stoi w sprzeczności z interesem ogólnym mieszkańców osiedla.

Nr uchwały: 
84/23
Data uchwały: 
09/08/2023
Kadencja: 
2019-2024