Radni Osiedla

ŚWIĄTKOWSKA
IWONA IRENA
PRZEWODNICZĄCA
KRUPIŃSKA
WIESŁAWA MARTA
WICEPRZEWODNICZĄCA
DZIECHCIARZ
DARIUSZ WOJCIECH
SKARBNIK
TROJGA
KAROLINA JOANNA
SEKRETARZ
ŁAWICKA
GRAŻYNA WERONIKA
CZŁONEK ZARZĄDU
WOJTAS
MARIUSZ JERZY
RADNY
TROCHONOWICZ
PAWEŁ ARKADIUSZ
RADNY
CIELOSZYK
JANUSZ MIROSŁAW
RADNY
CICHY
ZBIGNIEW ALEKSANDER
RADNY
WOJCIECHOWSKI
MACIEJ ADAM
RADNY
IBER
DANUTA IRENA
RADNA
JEDYŃSKA
GRAŻYNA BOŻENA
RADNA
TROCHONOWICZ
MAŁGORZATA
RADNA
BACHMATIUK
DANUTA
RADNA