Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
57/22 11/01/2022 W sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 10/02/2024
54/21 21/12/2022 W sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Osów nr 53/21 z dnia 30.11.2021r. w sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Uroczej, składającej się z działki nr 392 z obrębu 2019 w celu urządzenia zieleni 10/02/2024
55/22 21/12/2022 W sprawie wydania opinii o dzierżawie części nieruchomości gruntowej tj. działki nr 392 z obrębu 2019, położonej przy ul. Uroczej 10/02/2024
56/22 11/01/2022 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2021 10/02/2024
60/22 30/03/2022 w sprawie wydania opinii o dzierżawie działki nr 380 w obrębie 2019 położonej w rejonie ul. Narożnej/Mitrowej w Szczecinie w celu urządzenia zieleni, o pow. 4.0m oraz z przeznaczeniem pod drogę dojazdową 2.0m 10/02/2024
61/22 26/05/2022 W sprawie przeznaczenia środków z budżetu na inwestycje na wykonanie skrzynki elektrycznej z gniazdami przy boisku na ul. Wiśniowej. 10/02/2024
37/20 10/02/2024 W sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 10/02/2024
59/22 30/03/2022 W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki  nr.380 w obrębie 2019 położonej  w rejonie ul.Narożnej/Mirtowej w Szczecinie, w celu urządzenia zieleni o powierzchni 40.0m oraz z przeznaczeniem pod drogę dojazdową 2.0 m. 10/02/2024
76/23 14/03/2023 W sprawie wydania opinii o dzierżawie części nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 392 z obrębu 2019, położonej w Szczecinie przy ulicy Uroczej. 10/02/2024
84/23 09/08/2023 W sprawie wydania opinii o sprzedaży działki nr 111/8 w obrębie 2019 w rejonie ul. Wiśniowej 10/02/2024