W sprawie wydania opinii o dzierżawie części nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 392 z obrębu 2019, położonej w Szczecinie przy ulicy Uroczej.

Uchwała nr 76/23

Rady Osiedla Osów

z dnia 14.03.2023

 

W sprawie wydania opinii o dzierżawie części nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 392 z obrębu 2019, położonej w Szczecinie przy ulicy Uroczej.

 

Na podstawie §7 ust. 6 pkt. h) Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia pozytywnie zaopiniować dzierżawę ww. nieruchomości gruntowej.

 

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
76/23
Data uchwały: 
14/03/2023
Kadencja: 
2019-2024