W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki  nr.380 w obrębie 2019 położonej  w rejonie ul.Narożnej/Mirtowej w Szczecinie, w celu urządzenia zieleni o powierzchni 40.0m oraz z przeznaczeniem pod drogę dojazdową 2.0 m.

Uchwała nr 59/22

Rady Osiedla Osów

z dnia 30.03.2022

 

W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki  nr.380 w obrębie 2019 położonej  w rejonie ul.Narożnej/Mirtowej w Szczecinie, w celu urządzenia zieleni o powierzchni 40.0m oraz z przeznaczeniem pod drogę dojazdową 2.0 m.

 

Na podstawie paragraf 7 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dn. 25.04.2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz. U. woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2878 z 2017 roku)), Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia wydać opinię pozytywną o dzierżawie  ww. działki.

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Wychodząc na przeciw prośbie mieszkańca popieramy wniosek dzierżawy ww. działki w celu

przeznaczenia na teren zielony oraz drogę dojazdową.

Nr uchwały: 
59/22
Data uchwały: 
30/03/2022
Kadencja: 
2019-2024