Protokół z dn. 04.06.2018r

Nr aktu: 
27
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

Szczecin, 4.06.2018r.

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 04.06.2018r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 

  1. Zatwierdzenie protokołów z dn.24.02.2018r.

Protokół z dn. 24.02.2018r. został zatwierdzony jednogłośnie..

.

 

  1. Spotkanie z architektami w sprawie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego

 

Architekci przedstawili RO przygotowany projekt zagospodarowania i omówili. Najważniejsze sprawy :

- stare boisko do koszykówki jest w dobrym stanie, wymaga jedynie wyczyszczenia, możemy na nim wykonać miasteczko terenowe i gry uliczne

- stary stół do ping-ponga jest – lokalizacja pasuje do nowego projektu, a gdybyśmy chcieli go przenieść to może nie wytrzymać

- grupa nowych sprzętów do siłowni pod chmurką została zlokalizowana wzdłuż nowego chodnika

- stare sprzęty, które jeszcze się nadają, zostały zlokalizowane wzdłuż płotu od placu zabaw

- wyznaczono miejsce na wiatę o wym.3x6m

- wyznaczono miejsce na ognisko z miejscami siedzącymi

- cały teren jest ogrodzony (zabezpieczenie przeciwko dzikom)

- brama – została zaprojektowana jako brama serwisowa, bez zjazdu

- RO zdecydowała o dołożeniu sprzętu typu TLS TOP

- ustalono nasadzenia krzewów od ulicy Zawiłej oraz od strony nowego chodnika

 

 

  1. Podjęcie uchwały dot. zmiany planu finansowego

 

W związku ze zmianą diety przewodniczącego Rady Miasta wynika zmiana diety przewodniczącej i zarządu. Podjęto jednogłośnie uchwałę nr …

 

 

  1. Omówienie dzierżawy działki nr 85/1 na Skarbówku

 

RO postanowiła nie rozpatrywać wniosku ze względu na błędy formalne.

 

  1. Ustalenie terminu festynu

 

RO ustaliła termin festynu na 8.09.2018r.

 

  1. Ustalenie terminu dyżurów

 

RO ustaliła terminy dyżurów poszczególnych członków rady.

 

8.. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów