Protokół z dn. 04.09.2018r.

Nr aktu: 
28
Data posiedzenia: 
wtorek, 4 Wrzesień, 2018

Szczecin, 4.09.2018r.

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 04.09.2018r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 

  1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją festynu osiedlowego w dn.15.09

 

Termin festynu uległ zmianie z 8.09 na 15.09.2018r.

 

Na festyn zamówiono :

- zespół muzyczny (do godz.20.30)

- catering

- wynajem sceny

 

Ustalono w programie festynu :

- nasadzenia hortensji wokół boiska

- konkurs „Mam talent” – organizuje Stowarzyszenie Mieszkańców Skarbówka

- „Pchli targ”

- mecz dla dzieci i dla dorosłych

 

 

 

  1. Realizacja inwestycji 2018

 

- w trakcie realizacji jest miasteczko rowerowe na starym boisku od koszykówki – ZUK przygotowuje umowę, jest wybrany wykonawca

- na pozostałe inwestycje będzie ogłoszony przetarg

 

 

  1. Dzierżawa działki przy ul. Kluka

 

Do RO wpłynęło pismo w sprawie dzierżawy działki przy ul. Kluka (przy nowo wybudowanym bliźniaku) – brak informacji o tym czy działka jest miejska i RO nie podjęła uchwały w tej sprawie

 

 

  1. Dzierżawa działki nr 29/10 obreb 2017 przy ul.Północnej przy działkach nr 29/4 oraz 29/5

 

RO postanowiła rozpatrzyć wniosek pozytywnie, uchwała nr 61/2018 – 9osób za, 2 osoby wstrzymały się.

 

  1. Wniosek mieszkańca o poparcie nazwania ulicy nazwiskiem jego dziadka

 

Do RO wpłynęło pismo od mieszkańca z prośbą o poparcie nazwy ulicy nazwiskiem jego dziadka dr Aleksandra Czołowskiego – zasłużonego dla rozwoju muzealnictwa we Lwowie oraz utrwalania polskiego dziedzictwa historycznego na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej.

RO przychyla się do prośby mieszkańca, pod warunkiem, że wskazany przez mieszkańca odcinek może być nazwany jako ulica.

 

 

  1. Inwestycja na osiedlu zgłoszone do budżetu miasta

 

RO postanowiła zgłosić następujące inwestycje na osiedlu :

- Budowa ścieżki rowerowa wzdłuż ul. Chorzowskiej i ul. Chopina łącząca osiedle Osów z osiedlem Arkońskim

- Remont chodników przy ul. Uroczej, przy ul. Wiśniowej na wysokości strumienia, przy ul. Macierzanki – odcinek między ul. Wiśniową i Moczarową oraz przy ul. Mokrej I UL. Zawiłej

- Wymiana nawierzchni na ul. Mokrej oraz utwardzenie ul. Chłodnej

- Wymiana nawierzchni na łuku drogi – odcinek łączący ul. Mokrą i Wiśniową

- Umocnienie brzegu strumienia Żabiniec przy ul. Moczarowej

- Uporządkowanie terenu przy ul. Uroczej (przy chodniku od ul. Kaczeńców)

- Wymiana nawierzchni na ul. Zawiłej

 

 

8.. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów