Protokół z dn. 11.01.2018r.

Nr aktu: 
25
Data posiedzenia: 
czwartek, 11 Styczeń, 2018

Szczecin, 11.01.2018r.

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 11.01.2018r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 

  1. Budżet RO na rok 2018.

 

Skarbnik RO Dariusz Dziechciarz przedstawia realizację budżetu RO za rok 2017, który Rada wykorzystała w 97%. Skarbnik przedstawia i omawia projekt budżetu na nowy rok 2018. Podczas głosowania Rada jednogłośnie przyjmuje projekt budżetu na nowy rok. Projekt ten stanowi załącznik do protokołu.

 

 

  1. Realizacja inwestycje na terenie osiedla

 

W poprzednim roku nie udało się zakończyć wszystkich zaplanowanych inwestycji na terenie naszego osiedla. Rozliczenie zadań inwestycyjnych za rk 2017wygląda następująco :

 

1)       Niwelacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wiśniowej, Uroczej , Zawiłej poprzez wyrównanie terenu przy placu zabaw i polanie rekreacyjnej oraz wykarczowanie krzaków i zarośli na ww. terenie

 

Plan : 40 000 zł  Wykonanie : 31 644 zł

 

2)      Oświetlenie chodnika między ul. Kaczeńców a ul. Uroczą

 

                 Plan : 56 000   Wykonanie : 4 305 zł

 

3)      Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego między ul. Wiśniową i Zawiłą

 

                Plan : 10 000 zł   Wykonanie : 9 963 zł

 

4)      Budowa chodnika między ul. Kaczeńców a polaną rekreacyjną

 

                Plan : 50 000 zł   Wykonanie : 0 zł

 

5)      Dokończenie ogrodzenia polany rekreacyjnej wraz z bramą wjazdową

 

                Plan : 14 000 zł   Wykonanie : 0 zł

 

 

RAZEM 2017 r. :

 

Plan : 170 000 zł     Wykonanie : 45 912 zł  Pozostało : 124 088 zł

 

Plan na 2018 r. : 180 000 zł  + środki pozostałe z 2017 r. = 304 088 zł

 

 

W roku bieżącym Rada postanawia dokończyć zadania zaplanowane na rok 2017 oraz środki przeznaczona na rok 2018 wykorzystać następująco :

 

1)       Wyposażenie siłowni pod chmurką na terenie rekreacyjnym

 

Plan : 80 000 zł  

 

2)      Renowacja starego boiska do koszykówki i wykonanie na nim miasteczka rowerowego wraz z grami ulicznymi

 

                 Plan : 40 000  

 

3)      Budowa miejsca na ognisko

 

                Plan : 15 000 zł   

 

4)      Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym

 

                Plan : 45 000 zł   

 

Plan na 2018 r. : 180 000 zł  

 

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w tej sprawie.

 

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski

 

Przewodnicząca Iwona Świątkowska i Skarbnik Dariusz Dziechciarz omówili szkolenie wyjazdowe do Łukęcina. Rozmawiali m.in. z dyrektorem ds. inwestycji osiedlowych na temat budowy budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na dzienny dom seniora, świetlicę osiedlową oraz siedzibę RO.

 

7. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów