Protokół z dn. 15.04.2019r.

Nr aktu: 
32
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 15 Kwiecień, 2019

Szczecin, 15.04.2019r.

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 15.04.2019r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 

  1. Zatwierdzenie protokołów z dn. 5.03.2019r. oraz z 30.10.2018r.

RO zatwierdziła protokoły jednogłośnie.

 

 

  1. Podziękowanie za pracę w Radzie Osiedla Osów

Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom rady za pracę w RO Osów w kadencji 2015-2019r. oraz wręczyła dyplom z podziękowaniami od prezydenta miasta.

 

 

  1. Sprawy bieżące

Na zakończenie zebrania przewodnicząca omówiła stan realizacji inwestycji na osiedlu dotyczące zagospodarowania polany rekreacyjnej. Rada rozmawiała również ogólnie o planach na następną kadencję.

 

  1. Zatwierdzenie protokołu z bieżącego zebrania

Powyższy protokół przyjęto jednogłośnie.

 

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów