Protokół z dn. 19.09.2017r.

Nr aktu: 
23
Data posiedzenia: 
wtorek, 19 Wrzesień, 2017

Szczecin, 19.09.2017

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 19.09.2017r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

           

  1. Spotkanie z architekt krajobrazu w sprawie projektu terenu rekreacyjnego

 

Podczas zebrania RO odbyło się spotkanie z p.architekt krazjobrazu Justyną Dąbrowską, na który pokazała RO swoją propzycję zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Odbyła się burzliwa dyskusja, a wnioski spisano w notatce do tego spotkania (stanowi ona załącznik do protokołu). Dyskutowano m.in o ogrodzeniu terenu, które ma być realizowane w najbliższym czasie i głosy członków rady były mocno podzielone.

 

 

  1. Sprawa Netto

 

Do RO wpłynęło kolejne pismo od mieszkańców - sąsiadów sklepu Netto, w którym mieszkańcy zarzucają RO brak działania w celu poprawy ich sytuacji i zmniejszeniu uciążliwości funkcjonowania sklepu Netto. Członkowie RO przypomnieli, że Rada działała w sprawie mieszkańców w czasie, kiedy były negocjacje pomiędzy sklepem, miastem i mieszkańcami. RO zorganizowała m.in spotkania mieszkańców i przedstawicieli firmy Netto. W tamtym czasie mieszkańcy blokowali inwestycję i nie chcieli negocjować warunków powstania sklepu. RO uważa, że działała w odpowiednim czasie, aby uzyskać kompromis.

Obecnie mieszkańcy domagają się budowy ekranów akustycznych, aby zmniejszyć hałas w ich domach. RO postanowiła wystąpić do miasta z prośba o opinię, czy ustawienie ekranów akustycznych spowoduje zmniejszenie hałasu na przyległych działkach i domach. Od opinii miasta - osoby kompetentnej zależą kolejne kroki RO.

 

 

  1. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osowa

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia  wystąpili z prośbą o dofinansowanie akcji sadzenia kwiatów "Osów w kwiatach" w postaci zakupu nawozu, koszt 200zł. RO jednogłośnie zdecydowała o przeznaczeniu takiej kwoty z bieżącego budżetu Rady.

 

 

  1. Zakup siatki do bramek na boisku przy ul. Wiśniowej

 

            Podczas festynu najmłodsi mieszkańcy naszego Osiedla wystąpili z prośbą do             Rady o zakup nowych siatek do bramek na boisku. Rada postanowiła       dofinansować zakup takiej siatki pod warunkiem wkładu własnego      użytkowników boiska.

 

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski

 

  • Na przystanku przy ul. Chporzowskiej zapada się skarpa. Pan Maciej Wojciechowski napisze pismo do ZDitMu z prośba o interwencję

 

     7. Po wyczerpaniu porządku obrad nastapiło zamknięcie zebrania.

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów