Protokół z dn. 27.02.2018r.

Nr aktu: 
26
Data posiedzenia: 
wtorek, 27 luty, 2018

Szczecin, 27.02.2018r.

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 27.02.2018r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

 

  1. Zatwierdzenie protokołów z dn.7.11.2017r. oraz 11.01.2018r.

Protokół z dn. 7.11.2017r. został zatwierdzony 10głosów za, 1 wstrzymał się.

Protokół z dn. 11.01.2018r. zostal przyjęty jednogłośnie.

 

  1. Przeznaczenie środków z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych

 

Dla RO zostały przydzielone środki w wysokości 6 750zł na działanie na rzecz mieszkańców. RO postanowiła przeznaczyć te środki na organizację festynu osiedlowego.

 

 

  1. Podjęcie uchwały dot. projektu budowlanego na inwestycje RO.

 

W związku z wymaganiami formalnymi RO musi przeznaczyć 13 000zł ze środków przeznaczonych na inwestycje na naszym osiedlu na projekt budowlany. Projekt dotyczy ternu rekreacyjnego oraz starego boiska. Przyjęto jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.

 

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski

 

RO rozmawiała również na poniższe tematy :

 

- ul. Tropikalna - RO zgłosi tą ulicę do zadań inwestycyjnych miasta, ulica była już raz zgłaszana w 2015r.

 

- uchwała w sprawie opinii dotyczącej działki 284/4 przy ul. Junackiej z przeznaczeniem na zieleń - RO wyraziła pozytywna opinię

 

- korki na ul. Miodowej - w związku z przebudową ul. Arkońskiej zwiększył się ruch na ul. Miodowej i tworzą się korki na skrzyżowaniu na Głębokim. Maciej Wojciechowski zaproponował napisać do ZDiTMu o zmianę ustawienia sygnalizacji, ale w najblizszym czasie ma powstać tymczasowe rondo i problem powinien sie rozwiązać

- 29.04 Sąsiedzkie Spontany - Międzynarodowy Dzień Tańca - RO wyraziła zainteresowanie projektem

 

- 26.05 festyn "Po sąsiedzku" w Alei Kwiatowej - RO zdecydowała, że nie weźmie udziału w wydarzeniu, ponieważ nie ma co zaprezentować; na naszym osiedlu nie ma domu kultury ani klubu seniora ani żadnych grup zainteresowań

 

- teren przy przedszkolu przy ul. Junackiej - RO dyskutowało nad pomysłem przeznaczenia części terenu przy przedszkolu na budowę domu seniora, RO wyśle pismo w tej sprawie do Komisji ds. Społecznych

 

7. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów