Protokół z dn. 5.03.2019r.

Nr aktu: 
31
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Marzec, 2019

Szczecin, 05.03.2019 r.

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów

z dn. 05.03.2019 r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą RO Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecności w załączeniu). Zatwierdzono porządek obrad po dodaniu punktu dot. nadania nazwy dla ronda na osiedlu Osów (na wniosek mieszkańca).

  2. Omówiono sprawę ogrodzenia terenu rekreacyjnego i przeznaczenia środków z budżetu na inwestycje RO na rok 2019. W związku z niszczeniem terenu przez dziki, RO postanowiła przeznaczyć środki na ogrodzenie, przyjęto jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.

  3. Omówiono wniosek mieszkańców o dzierżawę części podwórka przy ul. Chorzowskiej 21. Po dyskusji, RO podjęła uchwałę w tej sprawie, 8 głosów – za, 2 wstrzymujące.

  4. Omówiono ponowny wniosek mieszkańca o nadanie imienia dra Czołowskiego dla ronda na Osowie, u zbiegu ulicy Chorzowskiej i Miodowej. Jednogłośnie podjęto uchwałę popierającą wniosek mieszkańca.

  5. Przeprowadzono dyskusję na temat wyników kontroli dot. działania RO Osów. W wyniku kontroli stwierdzono pewne uchybienia w dokumentacji. Rada uznała, że Sekretarz RO powinien uzupełnić te braki w najbliższym czasie.

  6. W sprawach bieżących, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli na kadencję 2019/2024, przedstawiono informację o trybie i sposobie przeprowadzenia wyborów.

  7. W sprawach różnych omówiono możliwości wyjścia naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców dotyczących np. wyprzedaży garażowej. Rada uznała, że takie działania przeprowadzane są tylko w czasie festynu osiedlowego (tzw. pchli targ).

  8. Po wyczerpaniu porządku obrad, nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

Protokół sporządziła:

Wiesława Krupińska - wiceprzewodnicząca