Protokół z dn.04.07.2016r.

Nr aktu: 
14
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 4 Lipiec, 2016

Szczecin, 04.07.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 04.07.2016r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Protokół z dn.28.06.16r.

            Jednogłośnie przyjęto protokół zebrania RO Osów z dn. 28.6.2016 r

           

  1. Sprawa schroniska

 

RO omawiała bieżącą sytuację  dotyczącą lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Chopina.

 

ZUK podpisał umowę na wykonanie koncepcji architektonicznej dla terenu przy ul. Chopina bez konsultacji społecznych dotyczących wyboru lokalizacji. RO dyskutowała jak wzmocnić protest i jakie działania może podjąć

 

Ustalono, że pojawią się banery i plakaty wyrażające nasz sprzeciw wobec tej inwestycji.

 

Ustalono także, że napiszemy kolejne pismo do prezydenta P.Krzystka  wyrażające nasz protest i w piśmie tym będziemy podkreślać, że lokalizacja została wybrana bez konsultacji społecznych, że głos mieszkańców jest ignorowany, że pan prezydent nie chce się spotkać  RO i unika spotkania od lutego 2016r. mimo kilkukrotnych próśb ze strony przewodniczącej Iwony Świątkowskiej.  Do pisma zostaną załączone podpisy mieszkańców, ok.1200. Pismo zostanie również przesłane do lokalnych mediów.

 

Ustalono również, że w trybie informacji publicznej zostanie wysłane zapytanie  dotyczące lokalizacji celu publicznego  - czy taka procedura została rozpoczęta i czy została wydana decyzja. 

 

Jako kolejne działanie zaplanowano wysłanie pisma do ZUKu z pytaniem dlaczego została zlecona koncepcja architektoniczna skoro nie było konsulatacji społecznych dotyczących lokalizacji.

 

RO przyjęło jednogłośnie uchwałę 21/07/2016 w sprawie sprzeciwu działań Miasta dotyczących wyboru lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

Ustalono, że w gablotach RO zostaną zamieszczone informacje dotyczące protestu w bardzo wyraźny sposób oraz, że RO będzie się starała o możliwość wystąpienia na najbliższej sesji RM  i nadal będzie zabiegać o spotkanie z prezydentem P.Krzystkiem.

 

  1. Sprawa dzików

W związku z licznym występowaniem dzików na naszym osiedlu i coraz większymi szkodami przez nie wyrządzanymi (np. przewracanie śmietników) dyskutowano co można zrobić w przypadku spotkania dzików. Każdy przypadek należy zgłaszać do straży miejskiej na nr 986, a dyżurny ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i przekazać do łowczego.

 

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów