Protokół z dn.17.05.2016r.

Nr aktu: 
11
Data posiedzenia: 
wtorek, 17 Maj, 2016

Szczecin, 17.05.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 17.05.2016r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dn.19.04.2016 przesunięto na następne zebranie RO.

 

  1. Sprawa schroniska

RO dyskutowała nad obecną sytuacją w sprawie schroniska dla bezdomnych zwierząt planowanym na naszym osiedlu.

p. Wiesława Krupińska przygotuje pismo przeciwko lokalizacji schroniska do prezydenta miasta poparte podpisami mieszkańców.

Ustalono, że delegacja RO przedstawi nasze stanowisko na Komisji ds. Inicjatyw Społecznych.

Zdecydowano, że akcję zbierania podpisów będziemy kontynuować.

 

  1. Organizacja festynu w dn.19.06.2016

Ustalono, że festyn pod hasłem "Osowo na sportowo"  RO zorganizuje w dn.19.06, początek festynu godz.15.00. Plan festynu przygotuje Karolina Trojga. Zaproponowano zaproszenie do organizacji festynu sąsiednie osiedla - Warszewo i Głębokie, ale RO nie spodziewa się zaangażowania RO z tych osiedli. Głosowano czy na festynie  ma byc catering - 9 osób było za. Ustalono, że catering w postaci grilla będzie prowadzić p. Kasia Tuszyńska, a catering słodki (gofry, lody, kawa) p.Kasia Nalepa. Na festynie będzie tez stoisko z księgarni Kulturka, w zamian przekażą 3 książki na nagrody.

 

 

  1. Opinia RO w sprawie nazwy nowej ulicy

Do RO wpłynęło pismo dotyczące opinii w sprawie nazwy nowej ulicy na osiedlu. ulica znajduje się w okolicy ul. Chłodnej. Propozycje nowej nazwy to : Ciepła, Kwitnąca, Przyjazna, Upalna, Słotna, Mroźna. RO za pomocą głosowania wybrała nazwę Ciepła.

 

 

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski

- zdemontowanie koszy do gry w koszykówkę na starym boisku - RO przychyliła się do tego wnioskujednogłośnie, zdecydowano o przeniesieniu tych koszy na nowo budowany plac zabaw na ROD Skarbówka

 

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów