Protokół z dn.17.06.2016r.

Nr aktu: 
12
Data posiedzenia: 
piątek, 17 Czerwiec, 2016

Szczecin, 17.06.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 17.06.2016r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzednich zebrań przesunięto na kolejne zebranie RO.

 

  1. Organizacja festynu

Zatwierdzono program festynu przygotowany przez Karolinę Trojga

Program festynu :

15.00-16.30 - zajęcia na boisku z trenerką, gry i zabawy - dla dzieci 4-8(10) lat

15.30 - zajęcia pokazowe Tenisowe maluszki, prowadzi Expercik - dla dzieci 2-6lat z rodzicami

16.00 - mecz w piłkę nożną dla dzieci

16.00 - początek turnieju w koszykówę, losowanie druzyn, ustalenie kolejnosci itp.

16.30 - 17.30 turniej w koszykówkę, jak będzie dużo drużyn może byc na dwóch połówkach boiska, mam dodatkowego sędziego

16.30 - gimnastyka dla dorosłych z taśmami

17.30 - pokaz rolkowy + wyścigi rolkowe rodzinne, sztafeta rodzic+dziecko

18.30 - rozstrzygnięcie konkursu z fb

18.30- gry i zabawy różne

 

Ponadto zaplanowano ustawienie sceny, namiotu RO, namiotu stowarzyszenia i cateringu wokół boiska. Ustalono szczegóły z elektrykiem dotyczące doprowadzenia prądu. Zaplanowano konkursy i przygotowano nagrody otrzymane od sponsorów i zakupione ze środków własnych z podziałem na konkursy i miejsca.

 

 

  1. Uchwała dotycząca przesunięcia środków w budżecie RO

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 20 dotyczącą przesunięcia środków w planie rzeczowo-finansowym Rady Osiedla Osów na rok 2016 polegającej na przesunięciu łącznej kwoty w wysokości 500 zł  z § 4300 - usługi
na § 4190  - nagrody.

 

 

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów