Protokół z dn.19.04.2016r.

Nr aktu: 
10
Data posiedzenia: 
wtorek, 19 Kwiecień, 2016

Szczecin, 19.04.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 19.04.2016r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Jednogłośnie przyjęto protokół zebrania RO Osów z dn. 08.03.2016 r.

 

  1. Dzierżawa gruntów przy ul. Macierzanki

RO przychyla sie do wniosku mieszkańca.

 

  1. Ustalenie terminu festynów i treningów sportowych

Rada omówiła sposób organizacji treningów sportowych dla mieszkańców osiedla. RO przeznaczyła środki z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych (wniosek do komisji w załączniku) na organizację cyklu zajęć sportowych i festynu sportowego. I.Swiatkowska i W.Krupinska przedstawiły relacje ze spotkania ze Stowarzyszeniem SALOS.Celem spotkania było nawiązanie kontaktów z trenerami sportowymi,którzy mogliby prowadzić zajęcia na boisku osiedlowym w maju i czerwcu br.Pozwoli to na wykorzystanie środków otrzymanych z KIS RM Szczecin.

 

Ustalono :

 - treningi z siatkówki w środy o godz.18.30-20.00 i koszykówki w czwartki o godz. 18.30-20.00, prowadzenie  Radosław Rosiewicz, 13 treningów w maju i czerwcu,  wynagrodzenie dla trenera 1170zł brutto

 - treningi z piłki nożnej w niedziele o godz.15.00-16.30, prowadzenie Andrzej Rosiewicz i Marta Krajniak, 5 treningów w maju i czerwcu, wynagrodzenie dla trenerów 402zł brutto każdy

 - zajęcia ogólnorozwojowe i Noridc Walking we wtorki o godz.18.00-19.30, 6 treningów w maju i czerwcu, wynagrodzenie dla trenera 500zł brutto

 - festyn 18.06

 

  1. Omówienie wydatków z budżetu RO

Na zebraniu ustalono, że zarząd ustali wydatki z bieżącego budżetu RO.

 

 

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski

- RO rozmawiała na temat aktualnej sytuacji w sprawie ul. Andersena.

- rdest czeski na terenie osiedla - przy ul. Kaczeńców i Macierzanki zauważono tą bardzo inwazyjna roślinę, ustalono, ze sprawę nalezy zgłosić do ZUKu

- w związku z planowana budową świetlicy osiedlowej delegacja RO(Iwona Świątkowska, Grażyna Jedyńska, Zbigniew Cichy) była w Moczyłach, gm. Kołbaskowo obejrzec podobna inwestycję. koszt takiej inwestycji w technologii tradycyjnej to 800tyś zł

-  W.Krupinska przedstawiła sprawozdanie z obrad Kom.Inicjatyw Społecznych, które m.in dotyczyły sposobu wydatkowania środków finansowych przez RO,w kontekście Ustawy o zamówieniach publicznych oraz współpracy rad osiedli z WGKOS UM.

- RO omawiała kwestie związane z planami Urzędu Miasta dot. lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie wybiegu dla psów przy ul Chopina na Osowie. W świetle informacji o wizycie Prezydenta Krzystka na ww. terenie, postanowiono skierować zapytanie pisemne dot. potwierdzenia rezygnacji Miasta z powyższych planów.

- Omawiano treść pisma do Policji dot. zdarzenia na boisku osiedlowym w dn.6marca br. Postanowiono, że propozycja pisma zostanie zatwierdzona w trybie mailowym po zapoznaniu się z jego treścią.

- Uzupełniono grafik dyżurów.

 

 

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów