Protokół z dn.23.08.2016r.

Nr aktu: 
15
Data posiedzenia: 
wtorek, 23 Sierpień, 2016

Szczecin, 23.08.2016

 

 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów
w dn. 23.08.2016r.

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku zebrania.

 

  1. Przesunięcie środków z budżetu RO na festyn Osów w kwiatach

 

            RO jednogłośnie przyjęła uchwałę 23/08/2016 dotyczącą przesunięcia    środków w wysokości 3000zł na festyn Osów w Kwiatach.

           

  1. Wizyta posła Marchewki

 

Na zebranie RO przyszedł poseł Arkadiusz Marchewka. RO oczekiwała pomocy i wsparcia w proteście przeciwko lokalizacji schroniska na ul. Chopina. Przewodnicząca Iwona Świątkowska przedstawiła sprawę i omówiła jakie RO podjęła działania. Pan poseł poparł nasz protest i również opowiedział się przeciwko tej lokalizacji.  

 

RO razem z posłem A. Marchewką omówiła jakie jeszcze działania można podjąć, aby zapobiec budowie schroniska na tym terenie. Jedną z możliwości jest, aby pan poseł wystąpił z interwencja poselską do prezydenta Krzystka. Druga możliwość to negatywne stanowisko Rady Miasta. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta w dn.6.09 przedstawiciele RO i stowarzyszeń działających na terenie osiedla otrzymają możliwość zabrania głosu i przekonania radnych miejskich o zmianie lokalizacji dla schroniska. Rada Miasta może przegłosować stanowisko, w którym poprze nasz protest.

 

Kolejną możliwością działania jest uchwała obywatelska. Aby zgłosić taką uchwałę potrzebnych jest 400 podpisów poparcia. RO i poseł A. Marchewka dyskutowali jaka powinna być treść tej uchwały. Ustalono, że powinna to być uchwała kierunkowa, w której zostanie uchwalone, że teren przy ul. Chopina przeznaczony jest tylko i wyłącznie pod rekreację i wypoczynek. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji RO podejmie działania, aby przygotować taką uchwałę.

 

  1. Zakup stojaków rowerowych

RO postanowiła sfinansować zakup stojaka na rowery, który zostanie zamontowany przy plebanii. w głosowaniu przyjęto jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.

  1. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 

 

Sporządziła:

Karolina Trojga

Sekretarz Rady Osiedla Osów