Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 11.01.2022 r.