Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 12.11.2020 r.

Nr aktu: 
4/20
Data posiedzenia: 
czwartek, 12 Listopad, 2020

Szczecin dnia 12.11.2020 r.

Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 12.11.2020 r.

  1. Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska przesłała wszystkim członkom ROprojekty uchwał.
  2. Przyjęto Uchwałę nr 40/2020 opinii o nadanie nazwy nowej ulicy położonej na działce nr 21/7obręb 2017. Po burzliwej dyskusji RO zaopiniowała pozytywnie wniosek właścicieli o nadanienazwy ul. Katalońska. Głównym argument w dyskusji było to, że powinno to być przedłużenie ul.Upalnej, żeby nie powstawały w Szczecinie ulice, które mają tylko pojedyncze adresy.
  3. Głosowania w sprawie uchwał przeprowadzono mailowo, wyniki głosowania stanowią załącznikdo tego protokołu.
  4. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

Protokół przygotowała :
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów