Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 21.09.2021 r.

Nr aktu: 
4/21
Data posiedzenia: 
wtorek, 21 Wrzesień, 2021

Szczecin dnia 21.09.2021 r.

Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 21.09.2021 r.

Plan zebrania dnia 21.09.2021r.

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku zebrania i zatwierdzenie protokołu zostatniego zebrania.
 2. Podjęcie Uchwały dot. dzierżawy działki Nr.95/46 obręb 2019 przy ul. Uroczej 47.
 3. Podjęcie Uchwały dot. doprowadzenia wody i prądu na terenie rekreacyjnym między ul. Wiśniową aul. Zawiłą. Koszt ok.45 000zł,Projekt ok.80 000zł.
 4. Poinformowanie RO o spotkaniu u pana prezydenta Michała Przepiery z Zarządem RO OSÓW, delegacją mieszkańców z ul. Chłodnej i dyrektorem ZDiTM w sprawie ul. Chłodnej
 5. Podjęcie Uchwały dot. przeznaczenia środków na projekt ul. Chłodnej w wys.150 000zł ze środków przeznaczonych na inwestycje na naszym Osiedlu
 6. Dyskusja na temat przeznaczeniu środków na Inwestycje na naszym Osiedlu.
 7. Ustalenie dyżurów RO Osów
 8. Wnioski do Budżetu Miasta na rok 2022
 9. Zamknięcie zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania, ze względu na złe samopoczucie przewodniczącej zebranie prowadziwiceprzewodnicząca p. Krupińska. Stwierdzono quorum (8 osób), zatwierdzono porządek zebrania.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dn.27.04.2021
 3. Spotkanie u prezydenta Przepiery w sprawie ul. Chłodnej – na spotkaniu byli : IwonaŚwiątkowska, Karolina Trojga, Maciej Wojciechowski oraz dwaj mieszkańcy – p. Piotr Kwiecień oraz p. Jan Mielech Przedstawiono jak przebiegło spotkanie. Pan prezydent popiera wniosek mieszkańców istwierdził, że jest to dobra droga to rozpoczęcia inwestycji. Rozmawiano, że część gruntów poddrogę miasto musi wykupić i uruchomić procedurę ZRID. Rozmawiano o przebiegu drogi imożliwych kosztach przygotowania projektu oraz całej inwestycji. Ostatecznie miasto musirozpisać przetarg, żeby rozmawiać o konkretnych danych.
 4. Podjęcie Uchwały dot. przeznaczenia środków na projekt ul. Chłodnej w wys.150 000zł ześrodków przeznaczonych na inwestycje na naszym Osiedlu – podjęto uchwałę z zastrzeżeniem, żeśrodki powinny zostać wydane do końca obecnej kadencji, 8 osób za – uchwała nr 50/21
 5. Podjęcie Uchwały dot. dzierżawy działki Nr.95/46 obręb 2019 przy ul. Uroczej 47 – podjęto uchwało – 6 osób za, 2 wstrzymały się – uchwała nr 48/21
 6. Dodatkowy wniosek o dzierżawę działki 387/8 – ze względu, że pismo wpłynęło dzień przedzebraniem RO nie głosowało w tej sprawie, aby zapoznać się szczegółowo z sytuacją
 7. Podjęcie Uchwały dot. doprowadzenia wody i prądu na terenie rekreacyjnym między ul.Wiśniową a ul. Zawiłą. Koszt ok.45 000zł,Projekt ok.80 000zł. – podjęto uchwałę, 6 osób za, 2wstrzymały się – uchwała nr 49/21
 8. Dyskusja na temat przeznaczeniu środków na Inwestycje na naszym Osiedlu – RO dąży, aby naosiedlu wybudować Centrum Aktywności Lokalnej/ Świetlicę osiedlową, rozmawiano nt.możliwości stworzenia i organizacji takiego miejsca. Taki wątek również był poruszany nazebraniu z p. Przepierą. Postanowiono porozmawiać z Wydziałem Kultury i Sportu oraz zWydziałem Spraw Społecznych (dzienny dom opieki). Na innych osiedlach CAL jest częstopołączony z biblioteką miejską.
 9. Sprawy bieżące : Biblioteka plenerowa – rozmawiano o „kradzieży” książek – są osoby, które hurtowoprzyjeżdżają, aby opróżnić bibliotekę i korzystają z książek inaczej niż zakłada takainicjatywa (zarobkowo)
 10. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

Protokół przygotowała :
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów