Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 23.10.2020 r.

Nr aktu: 
3/20
Data posiedzenia: 
piątek, 23 Październik, 2020

Szczecin dnia 23.10.2020 r.

Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 23.10.2020 r.

 

  1. Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska przesłała wszystkim członkom ROprojekty uchwał.
  2. Przyjęto Uchwałę nr 38/2020 opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczeciniew rejonie ul. Stawnej, składającej się z działki nr ewid. 95/36 z obrębu 2019. RO zaopiniowała tenwniosek pozytywnie.
  3. Przyjęto Uchwałę Nr 39/2020 w sprawie opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonejw Szczecinie w rejonie ul. Muzycznej, składającej się z części działki nr ewid. 9/2 z obrębu 2016.RO zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.
  4. Głosowania w sprawie uchwał przeprowadzono mailowo, wyniki głosowania stanowią załącznikdo tego protokołu.
  5. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

Protokół przygotowała :
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów