Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 27.04.2021 r.

Nr aktu: 
3/21
Data posiedzenia: 
wtorek, 27 Kwiecień, 2021

Szczecin dnia 27.04.2021 r.

Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 27.04.2021 r.

Plan zebrania zdalnego dnia 27.04.2021r.

 1. Otwarcie zebrania zdalnego ,stwierdzenie quorum ,zatwierdzenie porządku zebrania .
 2. Zatwierdzenie protokołu z zebrania w dniu 09.02.2021r
 3. Opinia dot.nazwy ul.Wymarzonej (chodzi o przedłużenie ul.Wymarzonej ,która już jest).
 4. Sprawa ul.Chłodnej, przeznaczenie środków na projekt.
 5. Szafa Jadłodzielni na osiedlu.
 6. Sprawa targowiska warzywnego -możliwości i organizacja.
 7. Włamania na Osowie
 8. Sprawy bieżące
 9. Zakończenie zebrania

 

 

 1. Otwarcie zebrania, przewodnicząca stwierdziła, że jest quorum, zatwierdzono porządek zebrania.
 2. Wydano opinię pozytywną w sprawie ul. Wymarzonej.
 3. Sprawa ul. Chłodnej. RO otrzymała wycenę szacunkową projektu budowalnego z ZDiTMu nakwotę 150tys. Wątpliwości radnych budzi przebieg tej ulicy, ponieważ na planach jej przebiegróżni się o tego co jest w rzeczywistości. Ustalono, że przewodnicząca będzie starała sięzorganizować spotkanie z prezydentem M.Przepierą oraz mieszkańcami, aby omówić przebieg tejulicy oraz możliwości udziałay RO w tym przedsięwzięciu.
 4. Jadłodzielnia – RO uważa, że idea jest jak najbardziej słuszna, ale na naszym osiedlu mieszkańcynie będą korzystać. Innym problemem mogą być dziki zwabione przez zapach jedzenia.
 5. Organizacja targowiska na placu przy kościele. Pomysł organizacji sezonowego targowiska bardzospodobał się mieszkańcom osiedla (dużo pozytywnych komentarzy na facebooku). Rada osiedladowie się jakie są możliwości organizacji takiego targowiska.
 6. Rada dyskutowała na temat sygnałów od mieszkańców na temat włamań do domów i próbtakich włamań. Zostało to zgłoszone dzielnicowemu, została też zgłoszona prośba od wzmożonepatrole policji na naszym osiedlu.
 7. Sprawy bieżące :
 • Sprzątanie osiedla – na wniosek mieszkańca RO pomoże w organizacji akcji wspólnegosprzątania osiedla i okolicznych, przeległych terenów leśnych
 • Teren przy ul. Miodowej/Kwiatów Polskich – konieczność uprzątniecia terenu, zgłoszeniena alert24 nielegalnego wysypiska śmieci
 • Zalewanie domu przy ul. Chorzowskiej (przy rondzie) – sprawa jest w toku, była specjalnakomisja która ma wyjaśnić spawę
 • Wniosek o ławkę na przystanku na ul. Miodowej w stronę Głębokiego
 • Ul. Sierakowska – na Radzie Miasta przegłosowano uchwałę dotyczącą budowę tej ulicy
 • Wniosek do budżetu miasta na rok 2022 – budowa ulicy Chłodnej

       8. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

 

Protokół przygotowała :
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów