Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 5.01.2021 r.

Nr aktu: 
1/21
Data posiedzenia: 
wtorek, 5 Styczeń, 2021

Szczecin dnia 05.01.2021 r.

Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 5.01.2021 r.

Plan zebrania zdalnego dnia 05.01.2021r.

 1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania zdalnego, zatwierdzenie porządku zebrania,stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie Uchwały o zmianę nazwy ulicy na ul.Upalną
 3. Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego za 2020rok.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2021.
 5. Zakończenie zebrania

 

 

 1. Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska przesłała wszystkim członkom ROporządek zebrania oraz projekty uchwał.
 2. Przyjęto Uchwałę nr 41/2021 w nazwy nowej ulicy i anulowaniu uchwały nr 40/2021. Napoprzednim zebraniu uchwalono nazwę ul. Katalońska dla ulicy położonej na działce nr 21/7obręb 2017. Urząd Miasta nie wyraził zgody na nową ulicę, ponieważ jest to przedłużenie ulicyUpalnej. RO zaopiniowała pozytywnie decyzję UM.
 3. Przyjęto Uchwałę Nr 42/2021 w sprawie sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowegoza rok 2021.
 4. Przyjęto Uchwałę Nr 43/2021 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021.
 5. Głosowania w sprawie uchwał przeprowadzono mailowo, wyniki głosowania stanowią załącznikdo tego protokołu.
 6. Po wyczerpaniu tematów zebranie Rady Osiedla Osów zakończono.

Protokół przygotowała :
Karolina Trojga
Sekretarz Rady Osiedla Osów