Protokół zebrania Rady Osiedla Osów w dniu 03.09.2019 r.

Nr aktu: 
4/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 3 Wrzesień, 2019

Protokół zebrania Rady Osiedla w dniu 03.09.2019 r .

 1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla Osów p. Iwona Świątkowska. Stwierdzono quorum (lista obecności w załączniku) i wniesiono do dyskusji sprawę trujących dymów  z kominów i wywozu śmieci z Osiedla Skarbówek.
 2. Zatwierdzenie protokołu  z ostatniego zebrania.
 3. Podjęcie uchwały nr 10/19 dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako  działka nr 379 obręb 2019, stanowiącej własność Gminy Miasta Szczecin.
 4. Akceptacja z 1 głosem wstrzymującym się nadania nazwy ul. Mimozy, bocznej od ul. Miodowej.
 5. Podjęcie uchwały nr 11/2019 dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 19/1 obręb 2010, stanowiącej własność Gminy Miasta Szczecin.
 6. Dyskusja w sprawie dzików zwieńczona decyzją o zredagowaniu pisma do dyrektora WGK. Pawła Adamczyka.
 7. Omawianie sprawy  wydobywających się z kominów naszych mieszkańców trujących dymów. Stwierdziliśmy, iż wstawimy na Facebooku (udzielenie zgody do wpisów na facebooku dla Karoliny Trojgi) i w gablotach informacje dla mieszkańców oraz dostarczymy nieodpowiedzialnym palaczom  ulotki z przypomnieniem o zakazie palenia śmieciami i prośbą o wybieranie opału dobrej jakości w trosce o nasze zdrowie.
 8. Członkini Rady Osiedla Osów i mieszkanka Skarbówka poruszyła sprawę wywozu śmieci na os. Skarbówek.
 9.  Piknik i omówienie zadań do wykonania  przez poszczególne osoby.
 10. Wizyta przedstawicieli mieszkańców ul. Chłodnej oraz  Radnego Rady Miasta Szczecin Łukasza Kadłubowskiego w sprawie dofinansowania wykonania projektu dot. wykonania jezdni na ul. Chłodnej i Tropikalnej o długości ok. 800 m. Przeprowadzono rozmowę z zainteresowanymi i ustalono, że mieszkańcy ul. Chłodnej sformułują na piśmie do RO swoje oczekiwania.
 11. Zakończenie zebrania Rady Osiedla Osów.

 

Protokół przygotowała: Danuta Iber

Sekretarz Rady Osiedla Osów