Protokół zebrania Rady Osiedla w dniu 12.12.2019 r.

Nr aktu: 
6/19
Data posiedzenia: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019

Protokół zebrania Rady Osiedla w dniu 12.12.2019 r.

(zebranie przed wigilią w lokalu ,, Pod Aniołami '' na ul. Chopina)

 

  1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącą panią Iwonę Świątkowską.
  2. Stwierdzenie quorum (lista obecności w załączeniu)
  3. Głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu na 2020r. Budżet na 2020 r. przegłosowano jednogłośnie – uchwała nr 18/19 .
  4. Zebranie zakończono.

 

Protokół przygotowała:

Danuta Iber

Sekretarz Rady Osiedla Osów.