Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Osów za 2013 rok