Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2012 rok.