Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
1/2016 uchwała zarządu 24/01/2017 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok 24/01/2017
28/2016 08/11/2016 W sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Osiedla Osów na rok 2016 24/01/2017
29/2016 29/11/2016 W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym część działki nr 186/2, z obrębu ewidencyjnego nr 2015, położonej w rejonie ul. Moczarowej, w celu polepszenia warunków zagospodarowania. 24/01/2017
27/2016 08/11/2016 W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym stanowiącym część działki nr 284/4, z obrębu ewidencyjnego nr 2019, położonej w rejonie ul. Junackiej, w celu kontynuacji dzierżawy. 24/01/2017
26/2016 22/09/2016 W sprawie przeznaczenia środków z budżetu RO na oznaczenia drogowe na Osiedlu Skarbówek zgodne z ogólnomiejskimi oznaczeniami ulic. 24/01/2017
07/2015 08/09/2015 W sprawie zaopiniowania możliwości lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Chopina, na osiedlu Osów. 19/10/2016
10/2015 08/09/2015 W sprawie wydania opinii do projektu koncepcyjnego pn."Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa-Chorzowska" w Szczecinie 19/10/2016
11/2015 08/09/2015 W sprawie wydania opinii do planowanej przebudowy ulicy Andersena, Północnej i Wapiennej. 19/10/2016
12/2015 08/09/2015 W sprawie wydania opiini o gruncie gminnym przygotowanym do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległych. 19/10/2016
08/2015 08/09/2015 W sprawie przeznaczenia środków finansowych dla Rady Osiedla Osów z budżetu Miasta Szczecin, na zadanie Inwestycje Rad Osiedli w roku 2016. 19/10/2016