Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
9/19 06/08/2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019. 19/08/2019
8/19 06/08/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 19/08/2019
35/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wiśniowej 26, składającej się z działki nr 111/10 z obrębu 2019 w celu poprawy warunków zagospodarowania 25/11/2021
34/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Chłodnej, składającej się z działki nr 2/3 z obrębu 2020 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy w 25/11/2021
33/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o nadaniu nazwy dla drogi prywatnej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Północnej, składającej się z działki nr ewid. 29/12 z obrębu 2017. 25/11/2021
32/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników 15, składającej się z działki nr ewid. 446 z obrębu 2019 w celu poprawy zagospodarowania. 25/11/2021
31/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników 13, składającej się z działki nr ewid. 446 z obrębu 2019 w celu poprawy zagospodarowania. 25/11/2021
30/20 25/11/2021 W sprawie wydania opinii o dzierżawie działki drogowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników 11, składającej się z działki nr ewid. 446 z obrębu 2019 w celu poprawy zagospodarowania. 25/11/2021
28/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o gruncie gminnym, stanowiącym część działki nr 7/13, położonej przy ul. Chorzowskiej 21, w celu dzierżawy 25/11/2021
28/20 09/06/2020 W sprawie wydania opinii o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Miodowej, składającej się z działek nr ewid. 17/11 i 17/7 z obrębu 2010 25/11/2021