Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
9/19 06/08/2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019. 19/08/2019
8/19 06/08/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 19/08/2019
27 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie brakującego odcinka sięgacza znajdującego się na działce nr 453 z ob. 2019 w Szczecinie. 16/05/2020
26 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. udzielenia przez Radę rekomendacji dla inwestycji polegającej na naprawie (modernizacji) ul. Guliwera na osiedlu Osów. 16/05/2020
25 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie projekt budowy ul. Chłodnej i ul. Tropikalnej w Szczecinie. 16/05/2020
24 / 20 25/02/2020 w sprawie wyboru sekretarza Rady Osiedla Osów. 16/05/2020
23 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. nazwy ul. Wichrowa. 16/05/2020
22 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii w zakresie posadowienia pawilonu handlowo-produkcyjnego przy kąpielisku Arkonka w Lesie Arkońskim. 16/05/2020
21 / 20 25/02/2020 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy gruntu o powierzchni 6m2 stanowiącego część działki nr 3/5 obręb 2020 przy ul. Chorzowskiej w Szczecinie. 16/05/2020
20 / 20 25/02/2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji sekretarza p. Danuty Iber. 16/05/2020