Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
9/19 06/08/2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacji” na rok 2019. 19/08/2019
8/19 06/08/2019 w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 19/08/2019
58/22 11/01/2022 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Cudownej , składającej się z działki nr 41/13 z obrębu 2012 w celu urządzenia zieleni. 25/01/2022
53/21 30/11/2021 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Uroczej , składającej się z działki nr 392 z obrębu 2019 w celu urządzenia zieleni. 25/01/2022
52/21 30/11/2021 W sprawie wydania opinii o sprzedaży części działki gruntu 4/2 obręb 2017 położonej w Szczecinie w rejonie ulicy H.Ch. Andersena, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 3 obręb 2 25/01/2022
51/21 30/11/2021 W sprawie wydania opinii o nadaniu nazwy dla drogi wewnętrznej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Andersena, położonej na działce nr ewid. 1/28 z obrębu 2017. 25/01/2022
50/21 20/09/2021 W sprawie przeznaczenia środku z budżetu na inwestycje na Osiedlu Osów na projekt ulicy w rejonie ul. Chłodnej. 24/01/2022
49/21 20/09/2021 W sprawie przeznaczenia środku z budżetu na inwestycje na Osiedlu Osów na wykonanie skrzynki elektrycznej z gniazdami przy boisku na ul. Wiśniowej. 24/01/2022
48/21 20/09/2021 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Uroczej 47 , składającej się z części działki nr 95/46 z obrębu 2019, przylegającej w celu urządzenia zieleni. 24/01/2022
47/21 09/02/2021 W sprawie wydania opinii o dzierżawie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Lisiej Góry, składającej się z działki nr 9,10,11,11,14,15,18/5, 57 oraz części działki 17 z obrębu 2012, z przeznaczeniem na cele sportowe, działalność rozryw 24/01/2022