w sprawie dokonania zakupu głośnika bezprzewodowego i ekranu do projektora

Uchwała Nr 13/19

Rady Osiedla Osów z dnia 15 października 2019 roku

 

w sprawie dokonania zakupu głośnika bezprzewodowego i ekranu do projektora.

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zakupu głośnika bezprzewodowego oraz ekranu projekcyjnego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Rada Osiedla postanowiła dokonać zakupu głośnika bezprzewodowego oraz ekranu projekcyjnego celem efektywniejszego wykorzystania posiadanego rzutnika multimedialnego

Nr uchwały: 
13/19
Data uchwały: 
15/10/2019
Kadencja: 
2019-2024