w sprawie dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym Rady Osiedla Osów na rok 2019

Uchwała Nr 12/19

Rady Osiedla Osów z dnia 15 października 2019 roku

 

w sprawie dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym Rady Osiedla Osów na rok 2019.

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w planie rzeczowym Rady Osiedla Osów na rok 2019.   

 

§ 2

Zmieniony plan rzeczowy Rady Osiedla Osów na rok 2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Rada Osiedla postanowiła dokonać zmian w planie rzeczowym w związku z oszczędnościami na działalności na rzecz mieszkańców oraz koniecznością zwiększenia wydatków na materiały biurowe.

Nr uchwały: 
12/19
Data uchwały: 
15/10/2019
Kadencja: 
2019-2024