W sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2017

Uchwała nr 35/2017

Rady Osiedla Osów

z dnia 21.03.2017

 

W sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2017.

 

Na podstawie § 6 i 7 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia przeznaczyć kwotę 170.000zł na następujące inwestycje na osiedlu :

 

L.p

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Budowa przyłączy elektrycznych i wod-kan przy boisku na ul. Wiśniowej

Boisko ul. Wiśniowa

45,000zł

2.

Niwelacja terenu rekreacyjnego - wyrównanie terenu przy placu zabaw i polany rekreacyjnej oraz wykarczowanie krzaków i zarośli 

Ul. Wiśniowa, ul. Zawiła i tereny przyległy

30,000zł

3.

Oświetlenie chodnika między ul. Kaczeńców a  ul. Uroczą

Między ul. Kaczeńców i Uroczą

30,000zł

4.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu rekreacyjnego

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

10,000zł

Suma :

115,000zł

 

 Pozostałą kwotę w wysokości 55.000zł  postanawia przeznaczyć w zależności od możliwości technicznych i kosztów na  monitoring ternu boiska przy ul. Wiśniowej i okolicznego terenu rekreacyjnego lub na budowę chodnika między ul. Kaczeńców z polaną rekreacyjną.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu sytuacji na osiedlu Osów RO podjęła decyzję o najbardziej potrzebnych inwestycjach na naszym terenie.

Nr uchwały: 
35/2017
Data uchwały: 
21/03/2017
Kadencja: 
2015-2019