w sprawie inwestycji na Osiedlu Osów w roku 2018

Uchwała nr 54/2018

Rady Osiedla Osów z dnia 11.01.2018 roku

 

 

Na podstawie §6 i 7 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia przeznaczyć kwotę 180.000 zł na następujące inwestycje na osiedlu:

 

Lp

Nazwa zadania

Lokalizacja

Szacowana kwota

1.

Wyposażenie siłowni pod chmurką

Teren rekreacyjny przy ul. Zawiłej

80,000zł

2.

Renowacja placu po dawnym boisku do koszykówki i wykonanie na nim miasteczka rowerowego wraz z grami ulicznymi

ul. Zawiła

40,000zł

3.

Budowa miejsca na ognisko

Teren rekreacyjny przy ul. Zawiłej

15,000zł

4.

Budowa wiaty

Między ul. Wiśniową i Zawiłą

45,000zł

Suma :

180,000zł

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Skarbnik                                                                        Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Uzasadnienie:

Po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu sytuacji na osiedlu Osów RO podjęła decyzję o najbardziej potrzebnych inwestycjach na naszym terenie.

Nr uchwały: 
54/18
Data uchwały: 
11/01/2018
Kadencja: 
2015-2019