W sprawie opinii wniosku o długoletnią dzierżawę dot. nieruchomości przy ul. Świerkowej 7, dz.86/4, obręb 2009

Uchwała nr 33/2017

Rady Osiedla Osów

z dnia 24.01.2017

 

W sprawie opinii wniosku o długoletnią dzierżawę dot. nieruchomości przy ul. Świerkowej 7, dz.86/4, obręb 2009.

 

Na podstawie § 6 i 7 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek o długoletnią dzierżawę dot. nieruchomości przy ul. Świerkowej 7, dz.86/4, obręb 2009.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Rada Osiedla popiera wniosek o długoterminowa dzierżawę ww. nieruchomości, przy utrzymaniu dotychczasowego celu wykorzystania na cele edukacyjne.

Nr uchwały: 
33/2017
Data uchwały: 
24/01/2017
Kadencja: 
2015-2019