w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacje” na rok 2018

Uchwała Nr 55 /2018

 

Rady Osiedla Osów z dnia  27  lutego 2018 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Osów w ramach „Małych Dotacje” na rok 2018.

 

Na podstawie oraz § 32 ust. 1 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17

RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczyć środki finansowe w kwocie 6 750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) otrzymane w ramach „Małych Dotacji” na organizację festynu osiedlowego..

 

                                                                                                            

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Skarbnik                                                                        Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Festyn osiedlowy organizowany jest każdego roku i służy integracji mieszkańców osiedla, a także promocji działalności bieżącej Rady Osiedla.

Każdego roku w Festynie bierze udział około 300 osób. 

Nr uchwały: 
55/18
Data uchwały: 
27/02/2018
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon img003.pdf438.35 KB