w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji sekretarza p. Danuty Iber.

Uchwała Nr   20 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji sekretarza p. Danuty Iber.

Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjąć  rezygnację p. Danuty Iber z pełnienia funkcji sekretarza Rady Osiedla Osów..

 

§ 2.

Ustalono, że p. Danuta Iber pełnić będzi obowiązki Sekretarza Rady do dnia 29 lutego br.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

Nr uchwały: 
20 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024