w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

Uchwała Nr   19/20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.

Na podstawie § 30 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Osiedla Osów

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

 

Nr uchwały: 
19 /20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024