W sprawie przyznania lokalu komunalnego przy ul. Miodowej na siedzibę Rady Osiedla Osów.

Uchwała Nr 37/17

 

Rady Osiedla Osów z dnia 10.04.2017

 

 

W sprawie przyznania lokalu komunalnego przy ul. Miodowej na siedzibę Rady Osiedla Osów.

 

Na podstawie § 32 ust.2 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Osiedla jest przeciwna przyznania lokalu komunalnego przy ul. Miodowej na siedzibę Rady Osiedla Osów.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                      Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie :

Przedmiotowy lokal komunalny jest w stanie wymagającym generalnego remontu (wymiana wszystkich okien, zapadnięte podłogi, brak ogrzewania) i wymaga przeznaczenia dużych środków na remont, wg ZBILK ok. 120tyś zł. Rada Osiedla nie dysponuje takimi środkami na remont. Lokal ze względu na swoją wielkość oraz możliwość wykonania tylko ogrzewania elektrycznego będzie miał wysokie koszty utrzymania. Ponad to przy lokalu nie ma parkingu oraz brak jest możliwości parkowania na ulicy. Lokal znajduje się w dużej odległości od obiektów sportowych i placu zabaw, co uniemożliwia magazynowanie sprzętu sportowego i wyposażenia boiska.

 

Nr uchwały: 
37/2017
Data uchwały: 
10/04/2017
Kadencja: 
2015-2019