W sprawie rezygnacji Joanny Przybylskiej z funkcji skarbnika Rady Osiedla i z członka Rady Osiedla Osów

Uchwała Nr 39/17

 

Rady Osiedla Osów z dnia 16.05.2017

 

 

W sprawie rezygnacji Joanny Przybylskiej z funkcji skarbnika Rady Osiedla i z członka Rady Osiedla Osów.

 

 

Na podstawie § 32 ust.2 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Osiedla przychyla się pozytywnie do wniosku Joanny Przybylskiej w sprawie rezygnacji z funkcji skarbnika Rady Osiedla i z członka Rady Osiedla Osów.

 

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                      Przewodnicząca Rady Osiedla

Nr uchwały: 
39/2017
Data uchwały: 
16/05/2017
Kadencja: 
2015-2019