w sprawie wyboru członków Zarządu

Uchwała Nr  2 /19

Rady Osiedla Osów z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie wyboru członków Zarządu

 

Na podstawie § 11 pkt 2 oraz § 20 ust. 4 Statutu Osiedla Osów (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonać wyboru członków Zarządu Rady Osiedla Osów w składzie:

Wiesława Krupińska

 -  Wiceprzewodniczący

Danuta Iber

 -  Sekretarz

Dariusz Dziechciarz

 -  Skarbnik

Maciej Wojciechowski

 -  Członek

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie ze Statutem Osiedla Osów do wyłącznych właściwości Rady należy wybór członków Zarządu. Zarząd liczy 5 osób i składa się z Przewodniczącego, jednego Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza i Członka.

Nr uchwały: 
2 /19
Data uchwały: 
21/05/2019
Kadencja: 
2019-2024