w sprawie wyboru sekretarza Rady Osiedla Osów.

Uchwała Nr   24 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie wyboru sekretarza Rady Osiedla Osów.

Na podstawie § 21 ust. 7 w związku z § 20 ust. 4 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

W wyniku głosowania na sekretarza Rady Osiedla Osów wybrano p. Karolinę Trojgę.

 

§ 2.

Ustalono, że p. Karolina Trojga pełnić będzie obowiązki Sekretarza Rady od dnia 1 marca br.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

 

Uzasadnienie:

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nr uchwały: 
24 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024