W sprawie wybrania nowego skarbnika RO Osów.

Uchwała nr 47/2017

Rady Osiedla Osów

z dnia 21.06.2017

 

W sprawie wybrania nowego skarbnika RO Osów.

 

Na podstawie § 6 i 7 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr XLIV/1311/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2014, w sprawie Statutu Osiedla) Rada Osiedla Osów uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Osów w głosowaniu tajnym wybrała jednogłośnie na skarbnika Dariusza Dziechciarza.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją dotychczasowego skarbnika RO Osów w głosowaniu tajnym wybrano nowego skarbnika i został nim Dariusz Dziechciarz.

 

Nr uchwały: 
47/2017
Data uchwały: 
21/06/2017
Kadencja: 
2015-2019