w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy gruntu o powierzchni 6m2 stanowiącego część działki nr 3/5 obręb 2020 przy ul. Chorzowskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr   21 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy gruntu o powierzchni 6m2 stanowiącego część działki nr 3/5 obręb 2020 przy ul. Chorzowskiej w Szczecinie.

Na podstawie § 7 ust. 6 pkt Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję propozycję dzierżawy części gruntu gminnego (6 m2) oznaczonej jako działka nr 3/5 obręb 2020, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

Nr uchwały: 
21 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024