w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie brakującego odcinka sięgacza znajdującego się na działce nr 453 z ob. 2019 w Szczecinie.

 Uchwała Nr   27 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. przeznaczenia środków funduszu WIRO 2019/2020 na wykonanie brakującego odcinka sięgacza znajdującego się na działce nr 453 z ob. 2019 w Szczecinie.

Na podstawie § 7 ust. 6 pkt g) Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów negatywnie opiniuję wniosek o przeprowadzenie w ramach budżetu partycypacyjnego „Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli”  inwestycji polegającej na wykonaniu brakującego odcinka sięgacza znajdującego się na działce nr 453 z ob. 2019 w Szczecinie.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

Uzasadnienie:

Podstawą podjętej uchwały są argumenty, wynikające z zamiaru przeznaczenia na jeden, wybrany przez Radę cel, całości środków przeznaczonych na inwestycje Rady Osiedla na lata 22019-2023. Planowana inwestycja to budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców Osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów.

Wniosek zaopiniowany negatywnie przez wszystkich 10 obecnych radnych.

 

Nr uchwały: 
27 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024