w sprawie wydania opinii dot. udzielenia przez Radę rekomendacji dla inwestycji polegającej na naprawie (modernizacji) ul. Guliwera na osiedlu Osów.

 Uchwała Nr   26 /20

Rady Osiedla Osów z dnia 25 lutego 2020 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. udzielenia przez Radę rekomendacji dla inwestycji polegającej na naprawie (modernizacji) ul. Guliwera na osiedlu Osów.

Na podstawie § 7 ust. 6 pkt g) Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/774/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2878  z 2017 r.) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję wniosek z dnia 05.02.2020  ws. udzielenia przez Radę rekomendacji dla inwestycji polegającej na naprawie (modernizacji) ul. Guliwera na osiedlu Osów.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Zarządu

i Rady Osiedla Osów

 

Uzasadnienie:

Po analizie wniosku i dyskusji Rada Osiedla podjęła uchwałę jednogłośnie.

Wyrażając poparcie dla wniosku składanego przez mieszkańców do Gminy Miasto Szczecin, Rada Osiedla wspiera działania zmierzające do poprawy stanu ulic na osiedlu Osów.

Nr uchwały: 
26 / 20
Data uchwały: 
25/02/2020
Kadencja: 
2019-2024