w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 19/1 obręb 2010, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

Uchwała Nr 11/19

Rady Osiedla Osów z dnia 3 września 2019 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 19/1 obręb 2010, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie oraz § 7 ust. 6 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję propozycję dzierżawy części gruntu gminnego oznaczonej jako działka nr 19/1 obręb 2010, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

                                                                                                         

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Wydzierżawienie części gruntu oznaczonej jako działka nr 19/1 obręb 2010 na potrzeby budowy altanki o konstrukcji lekkiej (powierzchnia 3,0 m2).

Nr uchwały: 
11/19
Data uchwały: 
03/09/2019
Kadencja: 
2019-2024