w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin

Uchwała Nr 8/19

Rady Osiedla Osów z dnia  6 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

Na podstawie oraz § 7 ust. 6 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję propozycję dzierżawy gruntu gminnego oznaczonej jako działka działki nr 12 obręb 3019 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

 

Uzasadnienie:

 

Umożliwienie wydzierżawienia działki gruntu oznaczonej jako działka nr 12 obręb 3019 poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy na Osiedlu Skarbówek nr 136.

Nr uchwały: 
8/19
Data uchwały: 
06/08/2019
Kadencja: 
2019-2024