w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin

Uchwała Nr 16/19

Rady Osiedla Osów z dnia 3 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

Na podstawie oraz § 7 ust. 6 Statutu Osiedla (Załącznik do Uchwały nr NR XXIX/774/17

RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2017, w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów) Rada Osiedla Osów uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Osów pozytywnie opiniuję prośbę dzierżawy gruntu gminnego oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

               

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Uzasadnienie:

Wydzierżawienie części gruntu oznaczonej jako działka nr 18/1 obręb 2017 umożliwi dalsze prowadzenie dotychczasowej działalności..

Nr uchwały: 
16/19
Data uchwały: 
03/12/2019
Kadencja: 
2019-2024